"Na koniec sierpnia 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 143,4 mld euro i był wyższy o 6,4 mld euro niż na koniec lipca 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 6,4 mld dolarów i osiągnął poziom 169,5 mld dolarów" - czytamy w komunikacie banku centralnego.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70 proc.) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym