W sobotę wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował PAP, że do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął jeden wniosek od podmiotu, który chciałby skorzystać z rządowej pomocy dla firm z obszaru objętego stanem wyjątkowym.

"Trafił jeden wniosek, z tym, że jest on przedwczesny (…). Składanie wniosku teraz, bez podstawy prawnej, jest nieuzasadnione. Chyba, że ktoś chce skorzystać z tej gorszej formuły" - powiedział Sprawka.

Zdaniem wojewody, procedowany projekt ustawy o rekompensacie jest bardziej korzystny dla podmiotów z terenów objętych stanem wyjątkowym, niż aktualnie obowiązujące przepisy. "Można byłoby już uruchamiać nabór na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o stanie wyjątkowym. Z tym, że ona byłaby niekorzystna dla tych podmiotów" – powiedział Sprawka.

Przedsiębiorców, którzy już chcieliby starać się o rekompensatę wojewoda nakłania do wstrzymania się ze składaniem wniosków do czasu, aż nowe przepisy wejdą w życie. "Uspokajam te podmioty" - powiedział Sprawka.

Reklama

"Projekt ustawy jest, przedsiębiorcy znają jej główne zasady. Teraz potrzebna jest szybka ścieżka w Sejmie i Senacie, żeby ją można było uruchomić" - powiedział wojewoda.

Według danych urzędu wojewódzkiego, rządową rekompensatą może być zainteresowanych około 120 firm z Lubelszczyzny. To często małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność noclegową, agroturystyczną, wypożyczalnie kajaków, rowerów i biura turystyczne.

Jak w czwartek powiedziała PAP dyrektor Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Dorota Lachowska, przedsiębiorcy są zainteresowani możliwością uzyskania pomocy i czekają na konkretne informacje. "Przedsiębiorcy starają się dowiedzieć o pomocy jak najwięcej. My też upowszechniamy wszystkie możliwe informacje na naszych stronach. Mam nadzieję, że przynajmniej części przedsiębiorców z woj. lubelskiego uda się uzyskać rekompensatę" - powiedziała Lachowska. Dodała, że pracownicy LROT odbierają po kilka telefonów dziennie od przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z pomocy.

W piątek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker powiedział, że projekt ustawy o rekompensacie dla przedsiębiorców z obszaru objętego stanem wyjątkowym w części woj. podlaskiego i lubelskiego został przesłany do Sejmu. W jego przekonaniu, będzie ona procedowana podczas najbliższych obrad Sejmu, które odbędą się w środę, 15 września.

Projekt ustawy autorstwa MSWiA przewiduje, że rekompensatę będą mogli otrzymać przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii oraz piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Rekompensata będzie też przysługiwała przedsiębiorcom prowadzącym działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. Rekompensatę ustalono za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.

Przedsiębiorca ubiegający się o rekompensatę powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Rekompensatę będą mogli uzyskać przedsiębiorcy na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w rozporządzeniu prezydenta wprowadzającym stan wyjątkowy w przygranicznym pasie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim. Stan wyjątkowy w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązuje od 2 września.