Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie, eksperci MFW zapoznali się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

„14 grudnia br., na zakończenie cyklu spotkań misji MFW, odbędzie się konferencja prasowa. Podczas niej Alfredo Cuevas – szef misji MFW - zaprezentuje wstępne wnioski i rekomendacje, które znajdą się w raporcie końcowym nt. Polski. Publikacja raportu planowana jest na luty 2022 r.” – podało MF.

Reklama

Resort poinformował, że minister Kościński podkreślił w czasie spotkania, że zarówno polska gospodarka, jak i finanse publiczne są w dobrym stanie, co potwierdzają wskaźniki i prognozy wzrostu gospodarczego, nadwyżka w budżecie państwa oraz niska stopa bezrobocia.

„Ożywienie w gospodarce jest kontynuowane i to w tempie wyższym od przewidywań. Potwierdzają to pozytywne oceny instytucji międzynarodowych m.in. OECD, Komisji Europejskiej, Banku Światowego, a także agencji ratingowych” – powiedział cytowany w komunikacie minister Kościński. Podkreślił, że MF prognozuje wzrost PKB w 2021 r. na poziomie 4,9 proc.

W komunikacie resortu podano także, że przedstawiciele misji MFW odbyli już szereg spotkań z przedstawicielami administracji rządowej, instytucji finansowych oraz Narodowego Banku Polskiego.