W tym roku wygasają kadencje trzech członków RPP wskazanych przez Sejm. Kadencje Grażyny Ancyparowicz oraz Eryka Łona wygasają 9 lutego, zaś Jerzego Żyżyńskiego – 30 marca.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Sejmu, klub PiS zgłosił do Rady kandydatury Elżbiety Ostrowskiej oraz Wiesława Janczyka.

Reklama

Ostrowska - jak wynika z druków sejmowych - jest obecnie zatrudniona na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości i Finansów). W 1983 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a dziesięć lat później doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. W 2002 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych, "na podstawie dorobku naukowego i monografii pt. Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody oceny".

"Autorka 75 projektów badawczych i wdrożeniowych, ponad 300 publikacji naukowych w tym 15 samodzielnych monografii dotyczących głównie: rynku kapitałowego i pieniężnego, inwestycji finansowych i rzeczowych, bankowości, zarządzania ryzykiem i spółdzielczości finansowej. Jej ostanie książki to: Banki na rynku kapitałowym (PWE), Rynek kapitałowy (PWE), Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny (C. H. Beck), Behawioralny portfel inwestycyjny. Mózg, emocje, luka behawioralna (Wyd. UG) i Etyka na rynku finansowym (Wyd. UG w druku)" - podano w sejmowym druku.

Janczyk, poseł PiS, obecnie pełni funkcję przewodniczącego sejmowej komisji finansów. W latach 2016-2018 był sekretarzem stanu w resorcie finansów, a także przewodniczącym Komisji Nadzoru Audytowego.

Wcześniej - jak podano - w roku 2007 był członkiem zarządu Remag S.A. w Katowicach. Pełnił także funkcję prezesa zarządu ZEW Niedzica S.A. w Niedzicy. Z kolei w latach 1994-2005 pracował dla Banku Gospodarki Żywnościowej, najpierw w biurze maklerskim, a następnie jako wicedyrektor oddziału kierował pionem współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, klientami VIP oraz wszystkimi klientami detalicznymi.

"Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na wydziale filologicznym ze specjalnością filologii polskiej. Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami ukończył w Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. W roku 2017 uzyskał wpis na listę doradców podatkowych. Posiada wiedzę i duże doświadczenie w zakresie produktów i usług bankowych oraz usług oferowanych przez instytucje sektora finansowego" - podano dodając, że Janczyk posiada też "wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prawa spółek handlowych, prawa podatkowego, na temat rynku kapitałowego w Polsce, jego instytucji, regulacji prawnych i funkcjonowania" oraz, że "zajmował się promocją polskiej przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej".