Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów został podwyższony do 7,8 proc. z 3,6 proc.

Pod koniec grudnia ub.r. prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że według wstępnych prognoz banku centralnego, średnioroczna inflacja wyniesie 7,6 proc. w 2022 roku. Maksymalny poziom inflacji będzie miał miejsce w czerwcu 2022 r. i wyniesie 8,3 proc. r.r, następnie będzie ona się stopniowo obniżać - do 6,2 proc. r/r w grudniu 2022 r.

Reklama

Za ustawą budżetową wraz z poprawkami głosowało 69 senatorów, przeciw była jedna osoba, wstrzymało się 29. Wcześniej odrzucono wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Prócz zmiany wskaźników makroekonomicznych, senatorowie opowiedzieli się za zwiększeniem wydatków budżetu na 2022 roku na ochronę zdrowia o 20 mld zł i przekazanie ich na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Zdrowia (m.in. na finansowanie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, w szczególności chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego),

Senat zwiększył także zapisane w budżecie na 2022 r. środki na transformację energetyczną (na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne, w tym OZE, w budynkach wielorodzinnych) o 10 mld zł.

Kilka przyjętych poprawek dotyczy podwyżek wynagrodzeń dla różnych grup zawodowych. Zgodnie z jedną z nich 6,5 mld zł miałoby trafić na podwyżki dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2022r. Inna zakłada przekazanie dodatkowych 300 mln zł na podwyżki dla policji i straży granicznej.

Senatorowie poparli również propozycje zwiększenia o 100 mln zł wydatków na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), a także zwiększenia o 100 mln zł wydatków na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży.

Ustawa budżetowa na 2022 r., zakłada deficyt na poziomie 29,9 mld zł, wzrost PKB na poziomie 4,6 proc.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie ok. 491,9 mld zł, a wydatki 521,8 mld zł. Maksymalny deficyt ustalono na 29,9 mld zł. Ustawa budżetowa na 2022 r. zakłada:

- zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75 proc. PKB,

- środki na kluczowe programy społeczne, takie jak "Rodzina 500+", "Dobry Start", czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,

- 2,2 proc. PKB na obronność,

- zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa.

Wskaźniki gospodarcze:

- Wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6 proc.,

Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść ok. 2,8 proc. PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6 proc. PKB.