„W grudniu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 3 496 mln zł” – podano w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Jak wyliczyło MF, w grudniu najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1,8 mld zł (co dało im 51-proc. udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (sprzedano papiery za blisko 1,14 mld zł, co daje im 33-proc. udział) i 10-letnie (ok. 346 mln zł, 10 proc. udziału w sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 2-letnie (132 mln zł, 4 proc.) oraz 3-letnie (43 mln zł, 1 proc.).

Reklama

Resort podał, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono kwotę blisko 35 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+.

„W ostatnich latach odnotowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania naszymi obligacjami oszczędnościowymi, a w 2021 roku pobiliśmy kolejny rekord pod względem wielkości ich sprzedaży. Popyt na te instrumenty wyniósł w sumie 43,3 mld zł i był aż o 53 proc. wyższy niż w 2020 roku. O 1,2 mld zł wzrosła również średnia miesięczna wartość zakupu obligacji, która ukształtowała się na poziomie ok. 3,6 mld zł” – podano w komunikacie MF.

„Różnorodność obligacji oszczędnościowych, które oferujemy doceniana jest przez naszych klientów. Bezpieczne oszczędzanie pieniędzy to nie tylko znane i jasne reguły oraz przewidywalny zysk, ale również możliwość wycofania oszczędności w każdym momencie. Wszystkie te warunki spełniają obligacje Skarbu Państwa” – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Jak podał resort finansów, w 2021 roku największy udział w sprzedaży miały obligacje 3-miesięczne. „Na zakup tych instrumentów nabywcy przeznaczyli ponad 22,5 mld zł (52-proc. udział w strukturze sprzedaży). W porównaniu z 2020 rokiem sprzedaliśmy ich o 113 proc. więcej. Są to obligacje o oprocentowaniu stałym, czyli z zyskiem znanym z góry. Przeznaczone są dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki, 3-miesięczny okres” – wskazało Ministerstwo Finansów.

Jak wyliczył resort, kolejne pod względem popularności były obligacje 4-letnie, których oprocentowanie powiązane jest ze wskaźnikiem inflacji powiększonym o dodatkową marżę. Na ich zakup klienci przeznaczyli ponad 14,2 mld zł (33-proc. udział w strukturze sprzedaży). Następne pod względem sprzedaży były obligacje 2- i 10-letnie – oba rodzaje papierów miały 7-proc. udział w sprzedaży w roku 2021. Wartość sprzedanych obligacji 2-letnich wyniosła 3,05 mld zł, a 10-letnich – 3,04 mld zł.