Pełne dane o inflacji HICP za lipiec opublikowane będą 19 sierpnia br.

Analitycy szacowali +0,2 proc.

CPI bazowy rok do roku wzrósł w VII o 1,2 proc., po wzroście w VI o 0,8 proc. Tu szacowano +0,8 proc.

Miesiąc do miesiąca CPI spadł o 0,3 proc. wobec szacunków -0,5 proc., po +0,3 proc. w VI.