Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP z uwzględnieniem danych dostępnych do 7 marca 2022 r. (cut-off date). Tymczasem 8 marca br. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła stopy procentowe - o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej (do 3,5% z 2,75%).

Według nowej projekcji, inflacja konsumencka wyniesie 9% w 2023 r. i 4,2% w 2024 r.

Według projekcji z listopada, inflacja konsumencka miała wynieść 5,8% r/r w 2022 r., 3,6% w 2023 r.

"W warunkach dynamicznego wzrostu cen surowców energetycznych na rynkach światowych, w wyniku sankcji nałożonych na Rosję, obserwowany obecnie wysoki poziom inflacji wzrośnie w najbliższych kwartałach osiągając 12,1% r/r w III kw. br. W dalszym horyzoncie - wraz ze spowolnieniem dynamiki PKB - tempo wzrostu indeksu CPI będzie się już obniżać. Przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie (w tym stopie referencyjnej równej 2,75%), nie powróci jednak ono do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5% +/- 1 pkt proc." - czytamy w "Raporcie o inflacji".

Reklama

"W 2022 r. wysokie ceny surowców energetycznych na rynkach światowych - których poziom wzrósł jeszcze w konsekwencji agresji zbrojnej przeciw Ukrainie oraz sankcji nałożonych z tego powodu na Rosję – przekładają się zarówno na krajowe ceny paliw do prywatnych środków transportu, jak i wyższe rachunki za gaz i energię elektryczną dla gospodarstw domowych" - podano także.

W przypadku cen żywności ich wysoka dynamika w 2022 r. również wynika z podwyższonych kosztów jej produkcji i dystrybucji oraz ograniczonej podaży niektórych surowców i produktów rolnych, w tym pszenicy, której kluczowymi eksporterami są Ukraina i Rosja, podał bank centralny.

"Na wzrost cen towarów nieżywnościowych wpływają także bariery podażowe w części branż spowodowane utrudnieniami w ramach globalnych łańcuchów dostaw, które mogą dodatkowo nasilić się w wyniku agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie, ze względu na znaczy udział tych krajów w eksporcie metali wykorzystywanych m.in. w przemyśle samochodowym" - czytamy dalej.

"Wraz z wygasaniem wpływu czynników podwyższających jej poziom w br. inflacja CPI w latach 2023-2024 obniży się, jednak do końca horyzontu projekcji będzie przekraczać 3,5% r/r" - napisał NBP.

W bieżącej projekcji na tle poprzedniej w przypadku inflacji CPI najsilniejsza korekta w górę dotyczy cen energii i żywności, a w mniejszym stopniu - inflacji bazowej.

Projekcja marcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od I kw. 2022 r. do IV kw. 2024 r. - punktem startowym projekcji jest IV kw. 2021 r.

(ISBnews)