W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 9,1 proc., a towarów sięgnął o 8,3 proc. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +1,5 proc. i +0,9 proc.).

GUS zaktualizował też dane za styczeń - roczna inflacja wyniosła 9,4 proc. (wobec 9,2 proc. r/r sprzed zmiany koszyka inflacyjnego). Wskaźnik miesięczny wyniósł +1,9 proc. (wobec +1,9 proc. m/m przed zmianą koszyka inflacyjnego).

"W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 2,7 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,2 proc.), zdrowia (o 1,2 proc.), łączności (o 1,4 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 1,5 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 pkt proc., 0,08 pkt proc. i po 0,07 pkt proc.Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,6 proc.) oraz żywności (o 1,1 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,44 pkt proc. i 0,28 pkt proc" - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 12,7 proc.), żywności (o 7,8 proc.) oraz transportu (o 9,9 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 3,19 pkt proc., 1,91 pkt proc. i 0,89 pkt proc.

Reklama
ikona lupy />
Inflacja - luty 2022, GUS / GUS
ikona lupy />
Inflacja - luty 2022, GUS / GUS

GUS podał skład koszyka inflacyjnego na 2022 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował tzw. koszyk inflacyjny na 2022 r.

"Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami system wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. Zastosowanie systemu wag opartego na wydatkach z 2021 r., tj. uwzględniającego zmiany w strukturze konsumpcji wywołane pandemią COVID-19, jest zgodne z aktualnymi wytycznymi Eurostatu" - czytamy w komunikacie.

GUS podał, że wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie transportu, zdrowia, rekreacji i kultury oraz odzieży i obuwia. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, a także wyposażania mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego. W związku z tym wpływ zmian cen w poszczególnych grupach na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem różni się od publikowanego przy wstępnych danych za styczeń br.