Przy utrzymujących się wysokich cenach energii, artykułów spożywczych i benzyny duża grupa gospodarstw domowych może znaleźć się w kłopotach finansowych, oceniają analitycy CPB. Wskazują, że szczególnie narażone są grupy o niskich dochodach.

„Konsekwencje wysokiej inflacji nie będą bolesne równomiernie” – czytamy w raporcie, z którego wynika, że uderzy ona szczególnie w beneficjentów zasiłków z pomocy społecznej oraz grup o niskich dochodach.

Urząd wskazuje, że słabsze gospodarstwa domowe mają ograniczone możliwości dostosowania swojego modelu wydatków, a tym samym obniżenia kosztów, na przykład poprzez mniejsze zużycie energii.

„Doraźne działania podjęte przez rząd w celu zrekompensowania wysokich cen tylko częściowo pomagają tej grupie” – oceniają autorzy raportu. Według nich tymczasowe obniżenie akcyzy na benzynę, olej napędowy i LPG lub jednorazowa dopłata za energię w wysokości 800 euro trafia także do gospodarstw domowych, które jej nie potrzebują natomiast często są niewystarczające dla grup słabszych.

Reklama

Według CPB, aby faktycznie im pomóc, wskazane byłoby podniesienie płacy minimalnej lub wysokości świadczeń.

„To badanie ilustruje wpływ rosnących kosztów życia na duże grupy społeczne i widać, że problem jest ogromny” – powiedział dziennikarzom premier Mark Rutte komentując wyniki raportu.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek