NBP wyjaśnił, że w relacji rok do roku inflacja: po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 16,7 proc., wobec 15,9 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 12,6 proc., wobec 11,7 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 9,9 proc., wobec 9,3 proc. miesiąc wcześniej; tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 12,3 proc., wobec 11,4 proc. miesiąc wcześniej.

Dodano, że wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 16,1 proc. r/r.

mick/ drag/