"Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 21 października 2022 r. oraz informacje o planowanych zmianach legislacyjnych ogłoszonych do 7 listopada 2022 r. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 14,4-14,5% w 2022 r. (wobec 13,2-15,4% w projekcji z lipca 2022 r.), 11,1-15,3% w 2023 r. (wobec 9,8-15,1%), 4,1-7,6% w 2024 r. (wobec 2,2-6%) oraz 2,1-4,9% w 2025 r." - czytamy w komunikacie.

Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,3-4,9% w 2022 r. (wobec 3,9-5,5% w projekcji z lipca 2022 r.), -0,3 - 1,6% w 2023 r. (wobec 0,2-2,3%), 1-3,1% w 2024 r. (wobec 1-3,5%) oraz 1,8-4,4% w 2025 r." - czytamy dalej.