Konsensus rynkowy wyniósł 11% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w październiku br. 18,7% w ujęciu rocznym wobec 17,8% we wrześniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 14,4% w październiku wobec 13,6% we wrześniu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 14,3% w październiku wobec 12,9% w poprzednim miesiącu.

Reklama

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 17,9% r/r w październiku 2022 r. wobec 17,2% r/r we wrześniu.

"Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" - wyjaśnia bank centralny.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podano także.