Najnowsze dostępne dla poszczególnych państw dane miesięczne między wrześniem a grudniem 2022 r. pokazują tempo wzrostu powyżej 5 proc. w niemal wszystkich gospodarkach, niezależnie od ich poziomu dochodów.

W grupie państw z poziomem inflacji żywności powyżej 5 proc. znalazło się 83,3 proc. krajów o niskich dochodach, 90,5 proc. krajów o niższych średnich dochodach i 91 proc. krajów o wyższych średnich dochodach, przy czym w wielu przypadkach inflacja była nawet dwucyfrowa.

Gdzie żywność drożeje najszybciej?

Najbardziej na świecie (o 286 proc.) żywność podrożała w Zimbabwe. Trzycyfrowy wzrost cen odnotowano jeszcze w Libanie (142,9 proc.).

Reklama

Udział krajów o wysokich dochodach, w których występuje wysoka inflacja żywności, wzrósł do 85,7 proc. Najbardziej dotknięte tym problemem kraje znajdują się w Afryce, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Azji Południowej, Azji Środkowej oraz Europie.

Bogata Europa też cierpi

Polska zaliczana jest do europejskich państw o wysokim dochodzie. W tej grupie najszybciej drożeje żywność na Węgrzech. W grudniu 2022 r. ceny żywności na Węgrzech były o 44,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Inflację powyżej 30 proc. odnotowała jeszcze Litwa (35 proc.).

Pozostałe kraje Europy o wysokich dochodach (z wyjątkiem Szwajcarii, gdzie grudniowa inflacja żywności była na poziomie 4 proc.) znalazły się wśród państw z inflacją na poziomie od 5 do 30 proc. Najbliżej granicy 30 proc. są Estonia (29,8 proc.), Łotwa (29,3 proc.) i Słowacja (28,1 proc).

Z kolei najbliżej dolnej granicy przedziału, choć też z wynikiem dwucyfrowym, poruszają się Islandia (10,2 proc.) i Luksemburg (10,9 proc.).

W Polsce roczna inflacja żywności wyniosła 22,1 proc.