MFW prognozuje, że inflacja na koniec 2026 r. wyniesie 3,3 proc., zaś na koniec kolejnych dwóch lat będzie wynosić po 2,5 proc. r/r.

Dopuszczalny zakres wahań celu dopiero na koniec 2025 r.

Reklama

"Choć inflacja spadnie znacząco w 2023 r., oczekuje się, że osiągnie dopuszczalny zakres wahań celu [inflacyjnego banku centralnego: 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.] dopiero na koniec 2025 r." - czytamy w komunikacie na zakończenie misji Funduszu w Polsce.

Fundusz podkreśla, że do dalszego powrotu inflacji do celu niezbędny będzie spadek inflacji bazowej, "która jest bardziej napędzana przez czynniki krajowe". Według MFW, inflacja bazowa wyniesie średniorocznie niemal 11 proc. w 2023 r. i ponad 7 proc. w 2024 r.

Inflacja średnioroczna CPI w latach 2023-2028 będzie kształtować się na poziomie odpowiednio: 11,9 proc., 6,1 proc., 4,1 proc., 3,4 proc., 2,9 proc. i 2,5 proc., podano także w materiale.