W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 8,6 proc., a towarów sięgnął 5,9 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7 proc. (w tym towarów wzrosły o 1 proc. przy spadku cen usług o 0,1 proc.).

"W listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 5,1 proc.), żywności (o 0,9 proc.), zdrowia (o 0,7 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 0,4 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,43 pkt proc., 0,23 pkt proc., 0,04 pkt proc. i 0,02 pkt proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,7 proc.) oraz łączności (o 0,9 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio po 0,04 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 7,6 proc.), żywności (o 6,9 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 9,9 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 10,3 proc.), podniosły wskaźnik odpowiednio o 1,9 pkt proc., 1,72 pkt proc., 0,56 pkt proc. i 0,53 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,22 pkt proc.

Reklama