Rośnie liczba firm, które planują w najbliższym czasie zainwestować w swój rozwój - podkreślają autorzy badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej „KoronaBilans MŚP”. Myśli o tym 17,6 proc. przedsiębiorców. W poprzedniej edycji badania odsetek ten wyniósł 13 proc. Swoje środki najchętniej zainwestowałyby średnie przedsiębiorstwa (36,7 proc.) oraz firmy z branży produkcyjnej (25,5 proc.). Najmniej chętne do tego są mikroprzedsiębiorstwa (81 proc. negatywnych odpowiedzi) oraz przedstawiciele branży budowlanej (78,6 proc.).

Z myślą o inwestycjach w ciągu najbliższych trzech miesięcy, ponad połowa firm zamierza kupić sprzęt lub maszyny. To główny cel inwestycji przedsiębiorstw od pierwszej edycji badania (kwiecień 2020 r.). Nowy sprzęt najchętniej pozyskają mali przedsiębiorcy (68 proc.) oraz przedstawiciele sektora produkcyjnego (71,4 proc.).

"Plany inwestycyjne firm są odpowiedzią na poprawiającą się koniunkturę i ożywienie gospodarcze wynikające z luzowania obostrzeń, a rosnąca liczba przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju, to z pewnością jeden z efektów tarcz antykryzysowych, które zapewniły firmom środki potrzebne do przeżycia" - ocenił Jakub Kostecki, prezes Kaczmarski Inkasso, firmy współpracującej z KRD. Według niego planowane inwestycje wymagać będą większych nakładów, bo "część z tych środków jest zamrożona w niezapłaconych fakturach i rachunkach".

Reklama

Najnowszy „KoronaBilans MŚP” pokazuje też, że od września rośnie odsetek firm otwartych na zatrudnianie nowych pracowników. W porównaniu z poprzednim badaniem, odsetek ten wzrósł o ponad 7 pp. z 14,7 proc. w lutym do 22 proc. w maju. Nowych zatrudnionych można spodziewać się głównie w średnich przedsiębiorstwach, z których rekrutację pracowników planuje ponad 43 proc., oraz w firmach budowlanych (46,4 proc.). Większość firm, które planują nowe rekrutacje (71,2 proc.), zamierza zwiększyć skład obecnej załogi najwyżej o 10 proc.

Z kolei zwolnienia dotychczasowych pracowników rozważa 8 proc. firm - w lutym 2021 r. takie plany miało 11 proc. przedsiębiorstw. Najczęściej (41,7 proc.) chodzi o uszczuplenie maksymalnie 10 proc. załogi. Prawie 17 proc. spośród firm, które planują to zrobić, chce zwolnić ponad połowę zespołu.

Komentując dla PAP wyniki badania prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, zwraca uwagę, że także dane GUS-u o sukcesywnie malejącym poziomie bezrobocia potwierdzają, że liczba przedsiębiorców nastawionych na zatrudnianie nowych osób rośnie. "Firmy zdają sobie sprawę z tego, że w sytuacji, w której gospodarka powoli się odbudowuje, już za chwilę będą potrzebować większej załogi, żeby sprostać potrzebom rynku oraz rosnącej konsumpcji. Już teraz wiele branż nie nadąża z obsługą bieżących zamówień" - podkreśla.

Z badania wynika też, że firmy zostawiają decyzję o szczepieniu swoim pracownikom. 52,9 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że nie zorganizowałaby punktu szczepień dla swoich pracowników nawet, gdyby miała taką możliwość (to spadek o blisko 40 pp. odsetka firm gotowych do organizacji szczepień w porównaniu z lutowym badaniem). Natomiast ponad połowa firm niechętnych do organizacji szczepień wskazała, że powinny być one indywidualną decyzją każdego pracownika. Inne powody to m.in. niewielka liczba zatrudnionych pracowników (23,3 proc.) oraz brak potrzeby organizacji z uwagi na to, że pracownicy zaszczepili się już w ramach rządowych akcji szczepień. Najmniej chętni do organizacji szczepień są mikroprzedsiębiorcy (62 proc.) oraz firmy handlowe (60 proc.).

Spośród tych, którzy chcą szczepić swoich pracowników, 67,7 proc. uzasadnia to chęcią zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Podobny odsetek (65,6 proc.) chce zabezpieczyć swoich pracowników przed powikłaniami oraz zakażeniem wirusem COVID-19. Prawie 40 proc. planuje to zrobić dla wygody pracowników. Najchętniej szczepić się chcą małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie z branży produkcyjnej.

VIII ogólnopolskie badanie „KoronaBilans MŚP” przeprowadziła firma IMAS International na przełomie kwietnia i maja 2021 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Objęła grupę 301 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.