Soloch został zapytany w poniedziałek w I Programie Polskiego Radia o opinię prezydenta Andrzeja Dudy na temat wybudowania na granicy z Białorusią zapory - takie rozwiązanie zaproponował rząd, a Sejm już uchwalił ustawę w tej sprawie. Teraz zajmie się nią Senat.

Szef BBN odpowiadając na to pytanie zapewnił, że prezydent Duda uważa, że rozwiązanie zaproponowane przez rząd jest dobre. "Prezydent jest skłonny jak najszybciej to zatwierdzić od strony formalno-prawnej" - powiedział Soloch.

Ocenił też, że obecnie mamy do czynienia z aktami agresji "Białorusinów ze służb specjalnych", którzy wspierają tych, którzy usiłują niszczyć (obecną, zbudowana z drutu kolczastego - PAP) zaporę. "Jest wiec oczywiste, że taka solidna granica jest konieczna" - podkreślił. "Prezydent i rząd (...) zakładają, że ten mur powstanie możliwie szybko" - dodał.

Wyraził przekonanie, że zapora będzie budowana "w miesiącach", gdyż jest "priorytetem" wśród spraw dot. bezpieczeństwa państwa. "Zapora musi powstać jak najszybciej. To absolutny priorytet. To kwestia bezpieczeństwa ludzi, w pierwszej kolejności tych, którzy mieszkają przy granicy, także kwestia bezpieczeństwa kraju, a w dalszym planie - stabilizacji UE" - powiedział.

Reklama

Ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która ma umożliwić konstrukcję zapory w związku z presją migracyjną na granicy z Białorusią, Sejm uchwalił 14 października. Projekt zgłoszony przez MSWiA był rozpatrywany w trybie pilnym.

Regulacja określa zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE (z Białorusią, Rosją, Ukrainą). Inwestycja będzie celem publicznym. Ustawa zakłada m.in., że nie będą do niej stosowane przepisy odrębne, w tym prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z budową bariery nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych, a kontrolę zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Szacowany koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln zł, z czego 1 mld 500 mln zł to koszt budowy fizycznej bariery, a 115 mln zł urządzeń technicznych.