"Rząd chce włączyć do rezerw strategicznych nowy asortyment, taki jak broń, amunicja czy wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Celem zmian jest bardziej efektywne zabezpieczenie Polski i jej obywateli na wypadek powstawania zagrożeń. Chodzi w szczególności o zdarzenia o charakterze hybrydowym, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo publiczne oraz życie i zdrowie Polaków" – czytamy komunikacie.

Dotyczy to także szeroko pojmowanego specjalistycznego sprzętu, który używany jest szczególnie przez takie służby, jak Policja czy Straż Graniczna (np. kamizelki, hełmy, gogle i tarcze ochronne, systemy łączności specjalnej, miotacze gazów, kombinezony piroteczniczne, lornetki, noktowizory czy kamery termowizyjne). Proponowane zmiany są niezbędne wobec dynamicznego rozwoju sytuacji kryzysowych, których przykładem mogą być naruszenia granic Polski o charakterze zorganizowanym. W takich przypadkach może pojawić się konieczność wydania odpowiednim służbom rezerw strategicznych, które będą zgromadzone w celu wsparcia działań tych służb.

Najistotniejsze rozwiązania, zawarte projekcie:

- Rozszerzony zostanie katalog rezerw strategicznych o dodatkowy asortyment – broń, amunicję, materiały wybuchowe, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Reklama

- Umożliwione będzie sprawne tworzenie i utrzymywanie nowego rodzaju rezerw strategicznych, a także ich szybsze udostępnianie.

- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła zawierać z określonymi przedsiębiorcami umowy o utrzymywaniu zdolności produkcyjnych, magazynowania określonego asortymentu lub umowy o pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług.

- Nowe przepisy umożliwią realizację przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zadań powierzonych w przypadku: wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub sytuacji kryzysowej, wsparcia wykonywania zadań dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia obywateli, realizacji interesów Polski w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.