Jak czytamy w komunikacie PFR "Rada nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR S.A.), na podstawie § 18 ust. 3 pkt. 8 statutu spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dokonała wyboru na nową, wspólną, 5-letnią kadencję zarząd Polskiego Funduszu Rozwoju, w składzie:

· Piotr Matczuk - prezes zarządu,

· Mariusz Jaszczyk - wiceprezes zarządu ds. finansów i rozwoju,

Reklama

· Mikołaj Raczyński - wiceprezes ds. inwestycji.

Rada nadzorcza zakończyła bez rozstrzygnięcia postępowanie na funkcję wiceprezesa zarządu ds. programów rozwojowych". - czytamy w komunikacie.

Kim jest Piotr Matczuk?

Piotr Matczuk to ekonomista i menedżer z 17-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 10-letnią praktyką w międzynarodowych instytucjach rozwojowych. W latach 2017-2024 przedstawiciel Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) - agendy Grupy Banku Światowego w Polsce, gdzie odpowiadał za realizację strategii IFC, projekty inwestycyjne i doradcze, rozwój biznesu oraz relacje z partnerami publicznymi i prywatnymi. Przed dołączeniem do IFC nadzorował realizację projektów strategicznych w PKP Intercity. W latach 2011-2014 doradca w radzie nadzorczej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W latach 2008-2011 analityk rynków finansowych w Narodowym Banku Polskim i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej. Absolwent studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej oraz programu sustainable corporations w Saïd Business School na Uniwersytecie Oxfordzkim, wymieniono w materiale.

Kim jest Mariusz Jaszczyk?

Mariusz Jaszczyk to menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw i rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach konsultingowych KPMG, EY, instytucjach finansowych - Grupie PKO BP oraz Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, a także w firmie Telematics Technologies. Współtwórca ustawy o PPK. Ostatnio zarządzał pionem finansów i kontrolingu w PFR.

Kim jest Mikołaj Raczyński?

Mikołaj Raczyński jest ekspertem rynków finansowych, zarządzania aktywami, managerem, ekonomistą. Od lutego 2023 roku związany z Portu - platformą inwestycyjną domu maklerskiego Wood & Co. - jako chief investment officer oraz head of Portu Poland. Wcześniej, w latach 2013-2022, pracował dla Noble Funds TFI, gdzie zajmował stanowiska odpowiednio zarządzającego funduszami, dyrektora Działu Zarządzania Funduszami oraz członka zarządu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Karierę rozpoczynał w dziale analiz Domu Inwestycyjnego Investors.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Jej priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów oraz realizacja programu pracowniczych planów kapitałowych.

(ISBnews)