"Już nie uważamy, że wzrost będzie wolniejszy w 2018 r. Wręcz przeciwnie, obecnie spodziewamy się wzrostu PKB o 4,2 proc. w tym roku i 4,4 proc. w przyszłym. Pierwsze spowolnienie przewidujemy w 2019 r., kiedy dynamika wyniesie 3,8 proc." - napisano w raporcie z 26 listopada.

"Krajowe dane okazały się nawet lepsze niż oczekiwaliśmy, a nastawienie naszych kolegów w strefie euro do perspektyw gospodarczych kluczowych partnerów handlowych Polski stopniowo poprawia się. Co więcej, coraz lepiej czujemy się z poglądem, że zarówno prywatne, jak i publiczne inwestycje mocno odbiją" - dodano.

Prognozy Morgan Stanley dla polskiej gospodarki

2017 2018 2019
PKB (proc. rdr) 4,2 4,4 3,8
Konsumpcja prywatna (proc. rdr) 4,9 3,8 3,0
Inwestycje (proc. rdr) 1,3 8,6 6,9
Eksport (proc. rdr) 5,1 5,0 4,8
Import (proc. rdr) 6,9 5,4 5,2
Stopa bezrobocia (proc.) 5,1 4,2 3,9
Bilans C/A (proc. PKB) -0,3 -0,5 -0,2
Inflacja CPI (proc., średnioroczna) 1,9 2,2 2,5
Głowna stopa proc. 1,50 2,00 2,50
Saldo sektora finansów (proc. PKB) -1,5 -1,7 -2
Dług publiczny (proc. PKB) 52,7 52,3 52,6

Listopadowy konsensus PAP zakłada wzrost PKB w 2017 r. o 4,1 proc. rdr, w 2018 r. o 3,9 proc. rdr, a w 2019 r. o 3,6 proc.

>>> Polecamy: Jak polskie pieniądze uciekały do rajów podatkowych