"Jeśli chodzi o IV kwartał, to PKB będzie znowu dobry - będzie miało miejsce zakończenie projektów inwestycyjnych - więc myślę, że [wzrost w IV kw.] będzie lepszy niż III kw. i sięgnie ok 4,5%. I za cały 2019 r. spodziewam się, że będzie bardziej w pobliżu 4,5% wzrostu PKB" - powiedział Kwiecinski dziennikarzom.

"Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w III kw., może być nieco trudniej, bo okres ten obejmował dwa miesiące wakacyjne. Spodziewam się, że będzie nieco gorzej niż było to w I i II kw., ale myślę, że powinno nadal być nieco powyżej 4%" - dodał.

Kwieciński podkreślił, że wszystkie prognozy mówią, iż wzrost gospodarczy za ten rok powinien być w granicach 4-4,5% i wszystko wskazuje na to, że mamy szanse osiągnąć taki wyniki, pomimo wyraźnych szoków zewnętrznych idących z gospodarki światowej, wojny handlowej, Brexitu. Dodał, że widzimy np. "uderzenie w przemysł motoryzacyjny w Niemczech".

Wskazał przy tym, że w Polsce "mamy nadal silną konsumpcję, która ciągnie gospodarkę i odpowiada za 2/3 naszego wzrostu.

"Ale mamy też stabilny silnik inwestycyjny - bo dokłada 1/3 do wzrostu gospodarczego i spodziewam się, że w kolejnych kwartałach może być podobnie, a to oznacza, że perspektywy, by wzrost PKB był w tych granicach są bardzo duże" - stwierdził minister.

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2019 roku o 4,5% r/r wobec 4,7% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. 

>>> Czytaj też: Rewolucja w rolnictwie: farmy wertykalne pomogą nam przeżyć najbliższe dekady