Analitycy spodziewali się -9,0 kdk, po -2,2 proc. w I kw.

W ujęciu rdr PKB Niemiec spadł w II kwartale o 11,7 proc. Tu szacowano -11,5 proc., po -2,3 proc. w I kw.

Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec spadł o 11,7 proc. w II kwartale rdr. Tu prognozowano -10,7 proc. wobec -1,9 proc. w I kw.