W ujęciu niewyrównanym sezonowo w II kw. 2020 r. popyt krajowy spadł o 9,9 proc. (wobec 9,5 proc. spadku przed rewizją) wobec wzrostu o 1 proc. (odpowiednio: +1,7 proc.) w I kw. 2020 r.

Spożycie ogółem (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) w II kw. br. spadło o 7,5 proc. (wobec odpowiednio -7,3 proc.), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 10,8 proc. (wobec odpowiednio -10,9 proc.), zaś publiczne wzrosło o 3,4 proc. (wobec odpowiednio +4,8 proc.). W I kw. 2020 r. wzrost odpowiednio: +1,5 proc., +1,2 proc., 2,6 proc. (wobec przed rewizją - odpowiednio: +1,8 proc., +1,2 proc., +4,3 proc.), podał też Urząd.

Akumulacja brutto spadła (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 19,7 proc. (przed rewizją: -18,7 proc.) w II kw. 2020 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 10,7 proc. (wobec odpowiednio -10,9 proc. Spadek akumulacji w I kw. br. wyniósł 1,6 proc., wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 0,9 proc. kwartał wcześniej.

Eksport spadł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 14,5 proc. (przed rewizją: -14,3 proc.) w II kw. 2020 r (wobec 2 proc. wzrostu w I kw. 2020 r. - przed rewizją: +0,6 proc.), zaś import spadł o 18 proc. w II kw. 2020 r. po wzroście o 0,4 proc. r/r w I kw. 2020 r., podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) spadła o 8,1 proc. w II kw. br. wobec wzrostu o 1,9 proc. w I kw. 2020 r. (przed rewizją odpowiednio: -7,9 proc. i +2 proc.).