Największym wzrostem za ostatnie dwa lata może poszczycić się Irlandia, które mimo pandemii koronawirusa nie zaznała recesji. Jej skumulowany wzrost gospodarczy w ciągu dwóch lat wyniósł 8,6 proc. PKB.

Na plusie są też Litwa (3,4 proc.), Estonia (2,1 proc.) i Polska (1,7 proc.).

Pozostałe kraje UE zanotowały ujemny wzrost gospodarczy w latach 2019-2020.