GUS podał, że wraz z dotychczas przekazywanymi danymi EDP, wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej zobowiązane zostały do opracowania nowej tablicy zawierającej dane dotyczące działań wprowadzonych w kontekście epidemii COVID-19.

"Zgodnie ze wstępnymi danymi otrzymanymi na potrzeby notyfikacji, wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych nakierowane na powstrzymanie skutków stanu epidemii COVID-19 i walkę z tymi skutkami oraz na wsparcie dotkniętych nimi podmiotów wyniosły 103.252 mln zł" - napisano.

GUS potwierdził dynamikę PKB w '20 na poziomie: -2,7 proc.

GUS zrewidował dane za 2019 rok. Według ostatecznego szacunku PKB w 2019 r. wzrósł o 4,7 proc., w porównaniu z 2018 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,5 proc.

Reklama