MFW oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB do 5,2 w 2022 roku wobec 4,5% wzrostu prognozowanych w kwietniu.