Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kwartale wzrosły o 5,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 13,3 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 12,8 proc. rdr.

Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP Biznes wynika, że rynek oczekiwał w II kw. wzrostu inwestycji o 10,7 proc. rdr, konsumpcji prywatnej o 13,0 proc. rdr i popytu krajowego o 10,6 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za II kw. i I kw. 2021 r.:

II kw. 2021 r. I kw. 2021 r.
Spożycie ogółem 10,7 0,6
spożycie gosp. domowych 13,3 0,2
spożycie publiczne 3,8 2,5
Akumulacja brutto 22,2 3,4
nakłady brutto na środki trwałe 5,0 1,3
Eksport 29,3 5,7
Import 35,8 10,0
Popyt krajowy 12,8 1,0
Produkt Krajowy Brutto 11,1 -0,9
Wartość dodana brutto 10,2 -1,3
przemysł 27,2 7,3
budownictwo 3,0 -15,1