Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że Produkt Krajowy Brutto w III kw. 2021 r. wzrósł o 5,3 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 11,2 proc. rdr w II kw. 2021 r. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że PKB w III kw. wzrósł o 5,1 proc. rdr.

W komentarzu do danych minister Kościński podkreślił, że dane potwierdzają kontynuację ożywienia w polskiej gospodarce jest i to w tempie wyższym od przewidywań. Zauważył, że w III kw. br. PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 2,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

"Poziom sprzed pandemii został przekroczony już w ubiegłym kwartale. Wysokie tempo wzrostu PKB w III kw. było efektem m.in. poprawy sytuacji pandemicznej i łagodniejszych obostrzeń w porównaniu do II kw. Wpłynęło to na poprawę nastrojów konsumentów, co wraz z dalszą poprawą sytuacji na rynku pracy przełożyło się na poprawę dynamiki konsumpcji prywatnej (kw/kw, sa)" - podkreślił minister finansów.

Zwrócił uwagę, że w III kw. br. kontynuowany był wzrost eksportu i wartości dodanej w przemyśle, mimo zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw i wysokich kosztów transportu.