PKB

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 ekspertów w grudniu, zakłada wzrost na poziomie 4,7% w 2022 r., a następnie spowolnienie do 0,8% w 2023 r. i wzrost o 2,8% w 2024 r., wynika z raportu NBP. Eksperci nie wykluczają recesji w latach 2023-2024.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła wzrost na poziomie 4,3% w 2022 r., a następnie wzrost o 1,5% w 2023 r. i o 3,1% w 2024 r.

Reklama

"Tempo wzrostu PKB w 2023 r., w opinii uczestników najnowszej rundy AM NBP, powinno zawrzeć się między -0,2% a 1,9% (granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej równej 0,8%. W kolejnym roku tempo wzrostu PKB nie powinno wyjść poza przedział 1,4-4,1%, przy prognozie centralnej równiej 2,8%" - czytamy w raporcie.

Według najnowszej AM NBP krajowa stopa bezrobocia w 2022 r. wyniesie 5,4%, a w kolejnych latach będzie tylko nieznacznie wyższa, wynosząc 5,6% w 2023 r. i 5,5% w 2024 r., podał bank centralny.

Zdaniem ekspertów, w 2022 r. spodziewany jest wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto o 13,0%. W kolejnych latach płace będą rosły wolniej: o 11,1% w 2023 r. i 7,9% w 2024 r.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 8-21 grudnia 2022 r. Wzięło w niej udział 23 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Inflacja

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 24 analityków w grudniu 2022 r. wynosi 14,4% na 2022 r., 13,6% na 2023 r. i 6,8% na 2024 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 13,9% na 2022 r., 11,6% na 2023 r. i 6,6% na 2024 r.

"Inflacja CPI w 2023 r. powinna się zawierać - zgodnie z typowymi scenariuszami (tj. wartościami wyznaczonymi przez krańce 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa rozkładu zagregowanego) - między 11,7% a 15,3% (przy prognozie centralnej równej 13,6%). W 2024 r., w opinii ekspertów AM NBP, nastąpi znaczny spadek inflacji w porównaniu z latami 2022-2023. Typowe scenariusze dla inflacji w 2024 r. sugerują, że powinna się ona zawierać w przedziale 4,9-9,2%, przy prognozie centralnej równej 6,8%" - czytamy w raporcie.

Prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5%) w 2024 r. wynosi 14%, podano także.

Stopy procentowe

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 23 analityków w grudniu 2022 r., wynosi 6,72% na 2023 r. oraz 5,74% na 2024 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 5,4% na 2022 r., 6,77% na 2023 r. oraz 5,22% na 2024 r.

"Eksperci AM NBP oczekują, że w 2023 r. średnioroczna stopa referencyjna NBP będzie zbliżona do jej obecnego poziomu. Prognoza centralna na 2023 r. wynosi 6,72%, a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 6,38-7,06%. Opinie dotyczące stopy referencyjnej NBP w 2024 r. są bardziej zróżnicowane: granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa to 4,57-6,67%, a prognoza centralna to 5,74%" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)