Według World Economic Outlook organizacja oczekuje obecnie, że w tym roku światowy PKB wzrośnie o 3,0 proc., w porównaniu z 3,5 proc. w 2022. W ocenie MFW w przyszłym roku wzrost gospodarczy na świecie będzie jeszcze wolniejszy i wyniesie 2,9 proc., co stanowi niewielką korektę w dół w porównaniu z prognozą z kwietnia 2023 r., która wynosiła 3,0 procent.

Według MFW oprócz inflacji, która zgodnie z oczekiwaniami pozostanie podwyższona w gospodarkach rozwiniętych do 2025 r., przyczyną niepewności i ograniczeń perspektywy wzrostu, jest wiele problemów, które ciążyły na gospodarce światowej w 2022 r., w tym wysoki poziom zadłużenia, wojna na Ukrainie i rosnące napięcia geopolityczne, które przeniosły się na rok 2023 r.

Wzrost gospodarzy w UE i strefie euro

Reklama

Jak pokazują dane MFW, w 2023 r. strefa euro będzie rozwijać się w tempie 0,7 proc., natomiast w następnym roku tempo wzrostu gospodarczego Eurolandu wzrośnie do 1,2 proc. Wśród państw należących do Unii Europejskiej w tym roku największy wzrost PKB (o 3,8 proc.) zanotuje Malta, natomiast wśród państw strefy euro MFW przewiduje największy wzrost PKB dla Grecji (2,5 proc.).

PKB Polski

W najnowszym raporcie MFW obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na ten rok z poziomu 1,2 proc. do 0,6 proc. Według szacunków Funduszu w 2024 r. gospodarka Polski będzie rozwijać się w tempie 2,3 proc., co oznacza, że MFW podwyższył prognozę z 2,2 proc.