Do zadań wiceszefa MSZ jako pełnomocnika będzie należała m.in. koordynacja działań organów administracji rządowej w związku z przygotowaniem i realizacją zadań w ramach Inicjatywy Trójmorza, reprezentowanie Rady Ministrów w stosunkach z innymi państwami w zakresie współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza, współpraca z przedstawicielami rządów państw wchodzących w skład Inicjatywy, przekładanie Radzie Ministrów projektów dokumentów dotyczących Inicjatywy Trójmorza.

Pełnomocnik ma zgodnie z projektem wykonywać swoje zadania w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta.

Reklama

Ponadto pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania konkretnych zagadnień, a ze swojej pracy musi zdawać roczny raport Radzie Ministrów.

Resort spraw zagranicznych będzie natomiast zapewniał pełnomocnikowi obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową.

Paweł Jabłoński urodził się w 1986 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły prawa hiszpańskiego i europejskiego Universidad de Castilla-La Mancha i Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2015 pracował w kancelariach prawnych. Od 2015 r. jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Izby.

Od 2018 r. był doradcą Prezesa Rady Ministrów, a następnie zastępcą dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych. Od lutego 2019 r. jest członkiem Rady Instytutu Europy Środkowej. Od listopada 2019 r. pełni funkcję wiceministra spraw zagranicznych i odpowiada m.in. za współpracę ekonomiczną i rozwojową oraz politykę afrykańską i bliskowschodnią.

Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy 12 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności UE poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej.

Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Za tydzień, 19-20 października odbędzie się kolejny szczyt Trójmorza, tym razem w formule wideokonferencji, którą organizuje Estonia.