Jak powiedział Tomanek, cytowany w komunikacie MRPiT, „zależy nam na dalszym rozwoju współpracy dwustronnej z Francją, jak również tej w formacie Trójkąta Weimarskiego oraz na forum Unii Europejskiej. Liczymy na owocną współpracę w kreowaniu polityki konkurencji i polityki przemysłowej UE, ze szczególnym uwzględnieniem roli inicjatyw IPCEI”.

Ministerstwo zaznaczyło, że Francja pozostaje od lat jednym z głównych partnerów gospodarczych Polski, a w 2019 r. znalazła się na 4. miejscu wśród partnerów handlowych Polski zarówno pod względem polskiego eksportu, jak i pod względem wartości obrotów towarowych.

Dwustronna wymiana handlowa wzrasta z roku na rok, a w 2019 r. osiągnęła rekordowy poziom ponad 22 mld euro. Polska od lat odnotowuje dodatni bilans handlowy w obrocie towarowym z Francją, który w 2019 r. był na poziomie ok. 5,3 mld euro - zaznaczyło MRPiT.

Według resortu, mimo trwającej pandemii, od stycznia do listopada 2020 r. polski eksport do Francji zmalał jedynie o ok. 5,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. i wyniósł ok. 12,2 mld euro, natomiast polski import z Francji zmalał o 11,3 proc. i wyniósł ponad 7 mld euro.

Jak podało MRPiT, ogółem polskie obroty towarowe z Francją zmniejszyły się z poziomu ok. 20,9 mld euro do ok. 19,3 mld euro, tj. o 7,7 proc., jednak mimo kryzysu Polska zachowała dodatnie saldo obrotów towarowych z Francją – wyniosło ono niemal 5 mld euro.

Resort przypomniał też, że Francja pozostaje również jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce. Do 2019 r. firmy francuskie zainwestowały niemal 18,5 mld euro, co plasowało Francję na 4. miejscu wśród największych zagranicznych inwestorów.