„Polska potrzebuje środków z Krajowego Planu Odbudowy i w duchu tej jedności, o którą apelował i którą bardzo przekonująco wyrażał wczoraj w Sejmie podczas Zgromadzenia Narodowego pan prezydent Andrzej Duda, jako Porozumienie chcielibyśmy zaapelować do Komisji Europejskiej o natychmiastowe odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy” – powiedział Gowin podczas briefingu w Krakowie.

Jak podkreślił, apel ten nie oznacza, że „chcemy zapominać o sporze o praworządność”. „On musi się toczyć i znaleźć rozstrzygnięcie swoją drogą, natomiast w tej chwili trzeba postawić na to, co jest najważniejsze, a najważniejsze jest niesienie pomocy dla milionów ukraińskich uchodźców i w związku z tym, jeżeli ta pomoc ma być skuteczna, to bardzo ważne jest, aby do naszego kraju jak najszybciej, bezzwłocznie trafiły środki z Krajowego Planu Odbudowy” – zaznaczył Gowin.

Według lidera Porozumienia skala pomocy udzielanej obecnie przez nasz kraj przekracza zarówno możliwości polskiego budżetu, jak i poszczególnych obywateli, dlatego bardzo ważne jest – wskazał Gowin – żeby do Polski oraz innych krajów udzielających schronienia obywatelom Ukrainy trafiły środki z Unii Europejskiej, przeznaczone dokładnie na ten cel.

Gowin ocenił podczas briefingu, że na Ukrainie rozgrywa się „największa tragedia, jaka spotkała nasz kontynent od zakończenia II wojny światowej, której skutkiem jest m.in. dwumilionowa rzesza uchodźców szukających schronienia w sąsiednich państwach, z czego zdecydowanie najwięcej – 1,5 mln przybyło do Polski.

Reklama

„Trzeba powiedzieć, że trudno o większy kontrast między tym, co dzieje się na Ukrainie – tam jest erupcja zła, które niosą rosyjskie wojska, a tym, co dzieje się w Polsce – tu z kolei jest erupcja dobra, erupcja solidarności, erupcja empatii. To jest empatia przede wszystkim ze strony rzeszy wspaniałych wolontariuszy, milionów Polaków, którzy wspomagają finansowo uchodźców, to jest także empatia i bardzo konkretne i sprawne działania ze strony władz samorządowych, wreszcie także działania ze strony władz centralnych” – mówił lider Porozumienia.

Wyraził także nadzieję, że działania rządu przyspieszą po przyjęciu w sobotę przez Sejm ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy.

KPO opisuje sposób wydatkowania pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. W związku z tym, że KE nie zaakceptowała jeszcze polskiego KPO, Polska nie otrzymała środków z funduszu. KE sprzeciwia się zmianom w polskim wymiarze sprawiedliwości – w tym systemowi dyscyplinarnemu w sądownictwie – jako naruszającym unijne standardy. Ursula von der Leyen postawiła jesienią ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

PE przyjął rezolucję wzywającą do szybkiego uruchomienia mechanizmu warunkowości w budżecie UE. Mechanizm ten zakłada zamrażanie funduszy unijnych dla krajów, które zdaniem Komisji Europejskiej łamią praworządność. W środę wieczorem odbyło się głosowanie w tej sprawie, a wyniki zostały opublikowane w czwartek rano.

Europosłowie informują w rezolucji, że nadszedł najwyższy czas, aby Komisja wypełniła swoje obowiązki strażnika traktatów i natychmiast zareagowała na "trwające poważne naruszenia zasad praworządności w niektórych państwach członkowskich, które stanowią poważne zagrożenie dla finansów Unii, (…) sprawiedliwej, legalnej i bezstronnej dystrybucji funduszy UE”. Ponadto chcą, aby mechanizm dotyczył zarówno budżetu UE, jak i Funduszu Odbudowy.