Przypomniano, że rejestracja sprzedawców chcących uczestniczyć w rządowym programie dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego ruszyła dwa dni temu.

Aby dołączyć do programu, sprzedawcy mogą złożyć na platformie GOV.pl wniosek online o rejestrację. Rejestracja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż urządzeń, tj. dekoderów i telewizorów przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie DVB-T2/HEVC.

Do programu może przystąpić przedsiębiorca, który sprzedaje odbiorniki cyfrowe spełniające wymagania techniczne i eksploatacyjne, jest czynnym podatnikiem VAT lub jest zwolniony z podatku VAT, ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Program ma na celu wsparcie gospodarstw domowych w wymianie sprzętu na taki, który umożliwi im odbiór telewizji w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. Realizacja przyznanych świadczeń w programie dofinansowania będzie możliwa wyłącznie w sklepach internetowych i stacjonarnych przedsiębiorców, którzy zarejestrują się i przystąpią do programu.

Reklama