Urodzony w 1957 roku w Gdańsku Donald Franciszek Tusk jest politykiem oraz historykiem. Uczestniczył w opozycji demokratycznej w PRL i był członkiem lokalnego Studenckiego Komitetu Solidarności na Uniwersytecie Gdańskim, którego jest absolwentem. Poza działalnością polityczną jest również autorem książek i publikacji.

Tusk był premierem Polski w latach 2007-2014 i prezesem Rady Europejskiej od 2014 do 2019 roku. Jest współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1990) oraz Platformy Obywatelskiej (2001), której przewodniczącym był w latach 2003-2014 i odnowił tę funkcję w 2021 roku. W 2014 roku Tusk opuścił polską scenę polityczną, aby objąć stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, gdzie pełnił funkcję do 2019 roku. 11 grudnia 2023 roku Donald Tusk został nominowany na stanowisko premiera, zyskując ponowny wybór na szefa Rady Ministrów większością głosów w Sejmie RP X kadencji.