W głosowaniu udział wzięło 456 posłów. Za udzieleniem wotum zaufania opowiedziało się 190 posłów, przeciwko było 266 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 229 posłów.

Rząd Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania, co oznacza przejście do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego - inicjatywę ws. wyboru premiera i rządu przejmuje Sejm. Wystawienie wspólnego kandydata - Donalda Tuska - zapowiedziały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, razem mające większość 248 posłów.

"Zarządzam przerwę w obradach do godz. 17.15"

Reklama

"W związku z tym, że Sejm nie udzielił w trybie artykułu 154 ustęp 2 Konstytucji wotum zaufania Radzie Ministrów, a misja pana Mateusza Morawieckiego zakończyła się niepowodzeniem, inicjatywa wskazania premiera i Rady Ministrów przechodzi teraz zgodnie z artykułem 154 ustęp 3 Konstytucji w ręce Sejmu RP. Sejm RP przystąpi teraz do wyboru prezesa Rady Ministrów. Zwołuję posiedzenie Konwentu Seniorów w swoim gabinecie bezpośrednio po zarządzeniu przerwy" - powiedział marszałek Sejmu.

"Zarządzam przerwę w obradach do godz. 17.15" - ogłosił Hołownia.

Kandydatem na premiera koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, jest szef PO Donald Tusk. Koalicja ma większość 248 posłów.

Po zakończeniu przerwy posłowie przejdą do wyboru premiera w drugim kroku konstytucyjnym. Wówczas odbędzie się dyskusja, a następnie głosowanie nad wyborem premiera.

We wtorek 12 grudnia o godzinie 10.00 nowy Prezes Rady Ministrów przedstawi program działania oraz skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie odbędzie się o godz. 16.

Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.