Premier Tusk w oświadczeniu na początku posiedzenia Rady Gabinetowej mówił o kwestii bezpieczeństwa i podkreślał, że jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji. Tusk nawiązał również do kwestii Pegasusa.

"Mam w tej chwili ujawniony dokument, ale to jest tylko próbka tych dokumentów, które są do pańskiej dyspozycji, panie prezydencie. Zobowiązałem ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego do przekazania - jeśli będzie pan zainteresowany - kompletem dokumentów, które niestety - mówię bez satysfakcji - potwierdzają w stu procentach zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa" - powiedział Tusk, zwracając się bezpośrednio do głowy państwa.

Podkreślił, że lista "ofiar tych praktyk" jest bardzo długa. "Ten dokument, który mam tutaj w ręku, potwierdza niestety to, czego się najbardziej obawialiśmy, że z inicjatywy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwrócono się o sfinansowane zakupu Pegasusa do Funduszu Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez pana ministra (Zbigniewa) Ziobrę" - dodał.

"Komplet dokumentów będzie do pańskiej dyspozycji" - podkreślił premier, zwracając się do prezydenta.

Reklama