Zgodnie z harmonogramem, obrady Sejmu mają rozpocząć się od debaty nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Rząd przyjął projekt tej noweli na początku lutego.

Czym zajmie się Sejm w środę 21 lutego?

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) ma zapewnić całościową opiekę onkologiczną w kraju, a poszczególne etapy leczenia mają przebiegać według ściśle określonych standardów. Najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą udzielane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze na poziomie podstawowym. Kwalifikacja na poszczególne poziomy oparta ma być na kryteriach biorących pod uwagę m.in. liczbę i kwalifikacje personelu medycznego i możliwości diagnostyczno-terapeutyczne.

Reklama

Projektowana nowela wprowadza zmianę terminu pierwszej kwalifikacji placówek na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej. Ma ona zostać przeprowadzona do 31 marca 2025 r. Ma to m.in. pozwolić NFZ na rzetelną weryfikację podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod względem kryteriów warunkujących przynależność do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej KSO. Zmiana terminu ma również zapewnić podmiotom czas niezbędny na przygotowanie zasobów kadrowych, organizacyjnych i ustalenie zasad przepływu informacji pomiędzy nimi. Nowelizacja zakłada również, że przepisy dotyczące zapisów na pierwszorazowe świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie onkologii wejdą w życie 1 lipca 2025 r. Jak wyjaśniono, ma to związek z koniecznością przyjęcie odpowiednich zmian prawnych w zakresie centralnej e-rejestracji.

Posłowie w środę wysłuchają też informacji o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem odpowiedniej komisji. Wysłuchają też sprawozdania ministra sportu i turystyki z realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym za okres od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2023 r.

Czym zajmie się Sejm w czwartek 22 lutego?

Czwartkowe obrady rozpoczną się od informacji i pytań w sprawach bieżących, następnie posłowie zajmą się wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. O złożeniu wniosku o odwołanie Bodnara, w drugiej połowie stycznia poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, który wówczas stwierdził, że Bodnar jest drugim obok szefa resortu kultury Bartłomieja Sienkiewicza "domykaczem systemu w państwie Donalda Tuska".

Następnie zaplanowano blok głosowań, posłowie będą głosować nad wnioskami o odrzucenie w pierwszym czytaniu dwóch obywatelskich projektów ustawy - Tak dla rodziny, nie dla gender oraz nowelizacji Prawa o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw.

Posłowie będą głosować także nad projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Przygotowana przez rząd nowelizacja przewiduje, że bez recepty dostępny będzie dla osób powyżej 15 lat jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu). Tabletkę z nim (ellaOne) należy zażyć jak najszybciej po niezabezpieczonym stosunku, maksymalnie do 120 godzin od współżycia. Antykoncepcja awaryjna, potocznie nazywana tabletką "dzień po", stosowana jest już po odbytym stosunku seksualnym, który był niezabezpieczony lub gdy inne zastosowane metody antykoncepcji okazały się niewystarczające. Zapobiega ona zapłodnieniu przez blokowanie lub opóźnianie owulacji. Nie powoduje ona przerwania istniejącej ciąży.

W czwartek, po południu Sejm ma wysłuchać informacji ministra sprawiedliwości dotyczącej "możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich, polegającej na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro".

Jako ostatni punkt obrad zaplanowano przedstawienie informacji o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2023 r.

autor: Karol Kostrzewa