Senat w maju podjął inicjatywę ustawodawczą, kierując do Sejmu projekt przywracający prawo dla osób samotnie wychowujących dzieci do wspólnego opodatkowania się z tym dzieckiem. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przywrócenie prawa osób samotnie wychowujących dzieci do wspólnego opodatkowania się. Uprawnienie to zlikwidowano 1 stycznia 2022 r. w ramach realizacji Polskiego Ładu i wprowadzono ulgę podatkową w wysokości 1500 zł, niezależnie od wysokości dochodów.

W związku z tą zmianą do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły liczne skargi od osób samotnie wychowujących dzieci, które poczuły się pokrzywdzone tą sytuacją.

Reklama

"Walczyłem i będę walczył o równe prawa dla wszystkich dzieci i rodziców" - podkreślił w piątek w komunikacie RPO Marcin Wiącek.

"Do niedawna, składając PIT wspólnie z dzieckiem, płacili oni podatek od połowy dochodów. Ten sposób rozliczania niespodziewanie zmieniono podczas ostatnich reform systemu podatkowego. Rząd zadeklarował powrót do dotychczasowych zasad. Niestety w ustawie uchwalonej przez Sejm nie dotrzymano tej obietnicy. Uczynię więc wszystko, co leży w moich kompetencjach, aby przywrócić w tym zakresie obowiązujące wcześniej zasady" - zapewnił.

Uchwalona niedawno przez Sejm nowelizacja ustawy o PIT, która m.in. obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc., ponownie wprowadza wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z półtorakrotności kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi – wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. w Polskim Ładzie – ulgę w wysokości 1500 zł, która z kolei zastąpiła możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem. 1 czerwca nad ustawą pracowała senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Rząd chce, aby ustawa weszła w życie od lipca.(PAP)

Agata Zbieg