„Najpilniejszym zadaniem stojącym obecnie przed Ministerstwem Finansów jest dokończenie prac nad PIT w ramach +Niskich Podatków+. (...) W Sejmie zaczęły się już prace parlamentarne nad ustawą, a my – zarówno jako Ministerstwo Finansów, jak i Krajowa Administracja Skarbowa – przygotowujemy się do tego, aby nowe zapisy jak najlepiej wytłumaczyć podatnikom" – powiedziała w rozmowie z PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

"Pracujemy nad akcją informacyjną, która przybliży zmiany poszczególnym grupom odbiorców, zwłaszcza obywatelom, księgowym, doradcom podatkowym czy firmom. Z tymi ostatnimi grupami jesteśmy w stałym kontakcie, rozmawialiśmy jeszcze na etapie konsultacji, na etapie tworzenia finalnych przepisów. Rozmawiamy też teraz" - dodała. "Przygotowujemy się też do tego, aby z nowymi zapisami zapoznać wszystkich pracowników KAS” - podkreśliła Magdalena Rzeczkowska.

Na pytanie PAP, czy w toku prac w Sejmie możliwe są jeszcze zmiany w podatkach, które były zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych i które wtedy nie zostały zaakceptowane, szefowa MF odpowiedziała, że wiele postulatów strony społecznej zostało już przyjętych. „One już są uwzględnione w projekcie ustawy. Były także propozycje, których nie mogliśmy w danym momencie uwzględnić, ale w takich przypadkach również wyjaśniliśmy, skąd takie nasze stanowisko" - stwierdziła Magdalena Rzeczkowska. Jej zdaniem najważniejsze postulaty zostały uwzględnione lub wyjaśnione na etapie konsultacji. Zastrzegła jednak, że Sejm może przedstawić swoje propozycje.

Reklama

Minister powiedziała, że trwają także prace nad innymi zmianami w podatkach; w przypadku podatku VAT resort finansów pozostaje w ciągłym dialogu z przedsiębiorcami. „W rezultacie przedstawiane są kolejne pakiety zmian, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku. W przypadku CIT prace trwają, obecnie jesteśmy na finalnym etapie wewnętrznych konsultacji w sprawie zmian" - wyjaśniła Rzeczkowska. Jak wskazała, prace dotyczą m.in. podatku minimalnego. "O ich wynikach poinformujemy, jak tylko zakończymy spotkania wewnętrzne" - dodała.

Jak zaznaczyła szefowa MF, nie ma jeszcze decyzji, od kiedy zmiany w CIT będą obowiązywać. Dużo zależy - jej zdaniem - od konsultacji oraz od tego, jaki będzie finalny zakres tych zmian. "Musimy przeanalizować oczekiwania przedsiębiorców i sprawdzić, jak możemy na nie odpowiedzieć” – powiedziała PAP minister finansów.

Szefowa MF: To nie czas na gruntowne zmiany, bo wokół nas sytuacja jest niestabilna

Nie jest to czas na bardzo gruntowne zmiany ze względu na to, że sytuacja wokół nas jest niestabilna - powiedziała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jak zapewniła, w maju pracownicy KAS i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają podwyżki.

„Jako minister finansów będę starała się podtrzymywać dialog z podatnikami i przedsiębiorcami oraz organizacjami społecznymi” - powiedziała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

„Będę kontynuowała drogę mojego poprzednika ministra Tadeusza Kościńskiego. W pracy urzędnika zawsze stawiałam na dialog z przedsiębiorcami i z klientami. Robiłam to, gdy byłam zastępcą dyrektora departamentu, potem dyrektorem departamentu i jako szef KAS" - powiedziała.

Przyznała, że ważne jest dla niej, aby po drugiej stronie mieć partnera, aby rozmawiać z poszczególnymi branżami, z biznesem, z klientami Ministerstwa Finansów. "I będziemy to dalej robić, będziemy kontynuować spotkania z cyklu Dialog z Biznesem, dalej będzie działać aplikacja +Głos Podatnika+. Nie jest to czas na bardzo gruntowne zmiany ze względu na to, że sytuacja wokół nas jest niestabilna" - wskazała.

Rzeczkowska podkreśliła, że jej celem będzie zapewnienie jak największej stabilności, bezpieczeństwa i pewności wszystkim - zarówno obywatelom, jak i pracownikom resortu. "Obecnie nikomu nie są potrzebne rewolucje, potrzeba poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności. Będę starała się je budować” – powiedziała szefowa MF.

„Elementy uszczelniające system podatkowy są zawarte w takich rozwiązaniach jak np. e-faktura czy jednolite pliki kontrolne dla PIT i CIT, które już zostały zaplanowane. Dodatkowych, dedykowanych narzędzi w tym zakresie nie planujemy. Pracujemy nad poprawą sprawności procesów, jakie funkcjonują wewnątrz KAS, a także nad poprawą jakości danych. Jakość e-usług dla klientów KAS zależy m.in. od tego, jakimi danymi dysponujemy i jak nimi zarządzamy. Nad podniesieniem efektywności i skuteczności KAS w back office pracujemy już od dwóch lat w ramach projektu +Klient w centrum uwagi KAS+” – powiedziała minister finansów.

Krajowa Administracja Skarbowa pracuje także nad rozwiązaniami informatycznymi skierowanymi do podatników. Tutaj najważniejszym projektem jest e-Urząd Skarbowy.

Magdalena Rzeczkowska wyjaśniła, że w e-Urzędzie Skarbowym można już nie tylko korzystać z usługi Twój e-PIT, ale też składać pisma, zobaczyć dokumenty jakie wymieniamy z urzędem skarbowym. Kolejne funkcjonalności będą dodawane. Sejm zaakceptował ustawę o automatyzacji procesów realizowanych przez KAS. Umożliwi ona wprowadzenie e-doręczeń jako kanału dwustronnej elektronicznej komunikacji między klientem, a organami KAS we wszystkich sprawach załatwianych przez te organy. Dzięki czemu przesłanie dokumentu w e-US będzie stanowiło doręczenie, co uprości komunikację.

"W planach jest możliwość elektronicznego wnioskowania o zaświadczenia i ich wydawania. Dzięki automatyzacji procesów, osoby korzystające z e-Urzędu Skarbowego nie będą musiały ponosić opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia” – zapowiedziała Rzeczkowska.

Trwają również prace nad odmiejscowieniem części usług KAS, dzięki czemu podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w każdym urzędzie na terenie kraju, bez względu na to, gdzie znajduje się siedziba firmy czy miejsce zamieszkania. Te usługi to uzyskanie zaświadczenia, otrzymanie innych informacji o stanie rozliczeń oraz złożenie deklaracji.

Minister powiedziała, że w maju pracownicy KAS i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają podwyżki. „Chodzi o wzrost funduszu wynagrodzeń o 4,4 proc., co zostało zapisane w budżecie na 2022 r., a także o realizację uchwały modernizacyjnej, co da dodatkowe 3 proc. dla pracowników oraz 2,7 proc. dla funkcjonariuszy. Ze związkami zawodowymi porozumiałam się jako szef KAS. Na poziomie centralnym wypracowaliśmy ramowe zasady podwyżek, które następnie zostały przekazane do dyrektorów jednostek terenowych KAS celem ustalenia zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników i funkcjonariuszy. Porozumienia w tym zakresie zostały zawarte we wszystkich jednostkach terenowych KAS, bo to one są pracodawcami" - poinformowała szefowa MF.

Jej zdaniem podwyżki wychodzą naprzeciw postulatom związków zawodowych, które chciały, aby ze względu na sytuację inflacyjną podnieść uposażenia w miarę równo. Zapowiedziała, że podwyżki zostaną wypłacone w maju, "bo mamy pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, a w przypadku tych ostatnich konieczna jest zmiana rozporządzenia". "To rozporządzenie właśnie kończymy, 2 maja upływa termin jego konsultacji m.in. ze związkami zawodowymi" – wskazała PAP minister.