Na trwającym właśnie posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa trwa dyskusja nad przyjęciem stanowiska odnoszącego się do sytuacji w Sądzie Najwyższym wynikającej ze sporu na temat tego, która izba tego sądu powinna zajmować się sprawami Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Chodzi o ich odwołania od decyzji marszałka Sejmu stwierdzających wygaszanie ich mandatów poselskich. Zdaniem m.in. I prezes SN powinny one trafić do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Tymczasem marszałek Sejmu sprawy skierował do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. A prezes nią kierujący, a więc Piotr Prusinowski przyjął je i skierował do rozpoznania przez składy orzekające w IPiUS SN.

Teraz do sprawy ma się odnieść KRS. Rafał Puchalski, jej wiceprzewodniczący zaproponował projekt stanowiska, w którym zarzucono prezesowi Prusinowskiemu naruszenie ustawy o SN oraz zasad etyki zawodowej sędziów. Znalazło się w nim również wezwanie skierowane do Prokuratury Krajowej o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

W obronie sędziego Prusinowskiego głos zabrała już posłanka Kamila Gasiuk – Pihowicz oraz senator Krzysztof Kwiatkowski.

Reklama