"Od 2024 roku wprowadzona zostanie dodatkowa waloryzacja rent i emerytur w przypadku, gdy inflacja w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 5%. Dzięki temu waloryzacja będzie odbywała się:

* raz w roku, gdy inflacja w pierwszym półroczu nie przekroczy 5%,

* dwa razy w roku, w sytuacji wzrostu inflacji w pierwszym półroczu powyżej 5% - przeprowadzona zostanie wówczas zarówno waloryzacja roczna, jak i dodatkowa waloryzacja, która przeprowadzana będzie od 1 września" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

Reklama

Dla kogo druga waloryzacja świadczeń?

Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku waloryzacji rocznej, dodatkowa waloryzacja będzie polegała na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej 31 sierpnia roku, w którym przeprowadza się dodatkową waloryzację, przez wskaźnik dodatkowej waloryzacji. Dodatkowa waloryzacja obejmie emerytury i renty przyznane przed terminem tej waloryzacji.

Proponuje się, aby wskaźnikiem dodatkowej waloryzacji był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku (pod warunkiem jego przekroczenia ponad 105%) zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym półroczu danego roku, wskazano w wykazie prac legislacyjnych i programowych.

Wskaźniki cen towarów i usług

"Jako wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu proponuje się przyjąć wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w pierwszym półroczu danego roku albo wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w pierwszym półroczu danego roku, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla emerytów i rencistów w pierwszym półroczu danego roku" - czytamy w wykazie.

Czerwcowe negocjacje

"Zwiększenie udziału realnego wzrostu wynagrodzenia we wskaźniku dodatkowej waloryzacji, ponad ustawowe 20%, proponuje się, aby było przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego odbywających się w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. A zatem zgodnie z obecną formułą negocjacji w tym zakresie odnośnie do waloryzacji rocznej" - napisano dalej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II kwartał 2024 r., podsumowano.

(ISBnews)