"Wyższy zasiłek pogrzebowy:

* Zasiłek pogrzebowy zostanie podwyższony z 4 tys. zł do 7 tys. zł - to wzrost o 75%.

* Kwota zasiłku będzie podlegała corocznej waloryzacji" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

Reklama

Ile obecnie wynosi zasiłek pogrzebowy?

Obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. , wskazano w wykazie prac legislacyjnych i programowych.

"Obecnie koszty zwykłego pogrzebuw Polsce wynoszą minimum 8-10 tys. zł. Koszty te są różne w zależności od regionu organizacji pogrzebu. W większych miastach ceny są zwykle wyższe niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach" - czytamy w wykazie.

MRPiPS chce pomóc rodzinom zmarłych

"Proponuje się podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł. Kwota ta będzie w większym stopniu rekompensowała rzeczywiście poniesione koszty pogrzebu. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji. Celem proponowanej zmiany jest zmniejszenie obciążeń finansowych osób pokrywających koszty pogrzebu, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa" - czytamy dalej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów: II kwartał 2024 r., podsumowano.

(ISBnews)