Podczas rozmowy wiceszefowa MKiDN została m.in. zapytana o nowelizację ustawy o prawie autorskim oraz tantiemy. "Zaraz po tej audycji jadę na komitet stały Rady Ministrów, gdzie kładę na stole gotową, przekonsultowaną od prawa do lewa ustawę. Jak zostanie przyjęta przez rząd, to myślę, że w kwietniu, może na tym najbliższym posiedzeniu, już będzie procedowana w Sejmie" - powiedziała. "Bardzo bym chciała, ponieważ wisi nad nami widmo kar, które trzeba będzie zapłacić za to, że Prawo i Sprawiedliwość nie wdrożyło tych dyrektyw w odpowiednim terminie" - przypomniała.

Zapytana, czy w tych rozwiązaniach zostaną uwzględnione argumenty twórców, Joanna Scheuring-Wielgus zaznaczyła, że "tak, zostały one uwzględnione". "Mam nadzieję, że znajdzie się większość, która za tym zagłosuje" - podkreśliła.

Dopytywana, czy koalicja rządząca jest w tej sprawie za, wiceszefowa MKiDN powiedziała, iż ma nadzieję, że "wszyscy będą za, że nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby zagłosować inaczej".

Celem projektowanej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 kwietnia 2019 r.: dyrektywy 2019/789 ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/83/EWG (tzw. dyrektywy "satelitarno-kablowej II"), a także dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (tzw. dyrektywy "Digital Single Market"). Termin implementacji obydwu dyrektyw upłynął 7 czerwca 2021 r., ale Komisja Europejska dopiero 4 czerwca 2021 r. opublikowała wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania art. 17 "dyrektywy DSM" przez ustawodawców krajowych. (PAP)

Reklama

Autorka: Anna Kruszyńska