"Ufamy, że projekt może liczyć na szerokie poparcie w Sejmie, bo jest w interesie polskiej kultury" - powiedział Wyrobiec. "Polska regulacja będzie należeć do najbardziej korzystnych w całej UE" - stwierdził. "Rozwiązania, które proponujemy, powodują, że polska regulacja, choć wprowadzona z kilkuletnim opóźnieniem, będzie należeć do najbardziej korzystnych w całej Unii, jeśli chodzi o zabezpieczenie interesów świata kultury" - powiedział wiceminister kultury.

Forum Prawa Autorskiego

"MKiDN widzi konieczność wprowadzenia kolejnych oczekiwanych zmian w ustawie o prawie autorskim. Uważamy, że prace powinny być kontynuowane w formie dialogu ministerstwa z uprawnionymi użytkownikami, wydawcami, producentami, organizacjami i wszystkimi zainteresowanymi" - wyjaśnił wiceminister.

Reklama

Przypomniał także o działaniu Forum Prawa Autorskiego. Zostało ono powołane w styczniu 2013 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego. Jest stałą platformą dyskusji o zagadnieniach związanych z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

We wtorek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbywa się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki nowym przepisom, twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych mają mieć prawo do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w internecie.

autorzy: Maciej Replewicz, Katarzyna Krzykowska