Rada Polityki Pieniężnej na czwartkowym posiedzeniu ustaliła stopę referencyjną NBP na poziomie 0,10 proc. w skali rocznej. Dotychczas stopa ta wynosiła 0,50 proc.

Według analityków Santander Banku Polska (SBP), "to mocno zaskakująca decyzja m.in. w świetle ostatnich komentarzy członków RPP. Wskazali, że nawet Eryk Łon, uznawany za najbardziej "gołębiego+ członka Rady, ostatnio sugerował brak potrzeby dalszego obniżania stóp procentowych".

Zaznaczyli, że w komunikacie RPP podała, iż głównym argumentem za obniżką stóp była tym razem obawa przed obniżeniem inflacji poniżej celu NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

Według analityków Santandera, jest to dość zaskakujący zwrot w retoryce RPP w porównaniu do poprzednich miesięcy, czy nawet lat, kiedy to Rada raczej koncentrowała się na perspektywach wzrostu gospodarczego.

"Co ciekawe, Rada uważa, że działania przedsięwzięte ostatnio przez NBP +poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców – oddziałują w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego+" - dodali.

Reklama

"Mamy wątpliwości, czy faktycznie inflacja stała się nagle najważniejszą zmienną w funkcji reakcji RPP. A jeśli weźmiemy pod uwagę obecne wydarzenia, tj. to, że znajdujemy się w środku głębokiego kryzysu, nagłe przestawienie celownika ze wzrostu gospodarczego na inflację wydaje się mocno niekonwencjonalne" - ocenił Piotr Bielski z Departamentu Analiz Ekonomicznych SBP.

Dodał, że trudno też w komunikacji RPP znaleźć istotne wskazówki nt. perspektyw polityki pieniężnej. "Naszym zdaniem najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie stóp bez zmian przynajmniej do końca roku. RPP będzie też dalej prowadzić zakup obligacji skarbowych oraz oferować kredyt wekslowy, co ponownie pojawiło się w komunikacie" - zaznaczył.

RPP zdecydowała ponadto o obniżeniu stopy lombardowej do poziomu 0,50 proc. w skali rocznej (z poziomu 1,0 proc.); stopy redyskontowej weksli do poziomu 0,11 proc. w skali rocznej (z 0,55 proc.) oraz stopy dyskontowej weksli do poziomu 0,12 proc. w skali rocznej (z poziomu 0,60 proc.). Natomiast stopa depozytowa pozostała na poziomie 0,00 proc. w skali rocznej.(PAP)