"Niskie stopy procentowe mogą nam towarzyszyć przez długi, długi czas - nie takie, jak 0,1%, ale 0,5% lub na innym poziomie, ale niskie stopy ogólnie" - powiedział Gatnar podczas podczas seminarium mBank - CASE pt. "Czy problemy sektora bankowego mogą zahamować proces konwergencji polskiej gospodarki?".

Dodał, że normalizacja w przypadku stóp będzie następowała, ale bardzo wolno - wszystko zależy od przebiegu pandemii, która jeszcze się nie skończyła.

"Głosowałem przeciwko ostatniej obniżce w maju - wydawało mi się, że poziom stopy referencyjnej 0,1% jest za niski, biorąc pod uwagę stopień aktywności gospodarczej. Wchodziliśmy w kryzys z inflacją 4,7% - procesy inflacyjne w Polsce ciągle są na najwyższym poziomie w Europie, porównując HICP. Wydawało mi się, ze 0,5% bardziej odpowiada, temu co się w Polsce działo" - powiedział członek RPP.

Wskazał, że modele biznesowe polskich banków nie były przygotowane do działania w otoczeniu tak niskich stóp procentowych.

"Proces szczepień powoduje pewnego rodzaju optymizm i ożywienie gospodarcze, ale tak naprawdę nie wiemy, na jak długo ten optymizm będzie musiał wystarczyć do momentu, gdy prawdziwe odbicie gospodarcze nastąpi" - podsumował.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w 2020 roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej.