Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%. EBC zapowiedział też, że zaprzestanie zakupów aktywów netto w ramach PEPP z końcem marca 2022 r. Rada Prezesów oczekuje też, że zakupy aktywów netto w ramach programu zakupów interwencyjnych na wypadek pandemii (PEPP) będą prowadzone w niższym tempie w I kw. 2022 r. niż w poprzednim kwartale.

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

"Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy procentowe kredytu banku centralnego na koniec dnia i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną niezmienione na poziomie odpowiednio 0,00%, 0,25% i -0,50%. Wspierając symetryczny cel inflacyjny na poziomie 2% oraz zgodnie ze strategią polityki pieniężnej, Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie do czasu, gdy inflacja osiągnie poziom 2% na długo przed końcem okresu objętego prognozą i trwale przez resztę okresu objętego prognozą, oraz uzna, że osiągnięty postęp w zakresie inflacji bazowej jest wystarczająco zaawansowany, aby zapewnić stabilizację inflacji na poziomie 2% w średnim okresie. Może to również oznaczać przejściowy okres, w którym inflacja będzie umiarkowanie wyższa od wartości docelowej" - czytamy w komunikacie.

Rada Prezesów podjęła decyzję o wydłużeniu horyzontu reinwestowania środków w ramach PEPP, podano także.

Reklama

"Obecnie zamierza reinwestować płatności kapitałowe z zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach PEPP co najmniej do końca 2024 roku. W każdym przypadku przyszłe wycofywanie portfela PEPP będzie zarządzane w taki sposób, aby nie zakłócać właściwego nastawienia w polityce pieniężnej" - czytamy dalej.

Zgodnie ze stopniowym ograniczaniem zakupów aktywów oraz w celu zapewnienia, że kurs polityki pieniężnej pozostanie spójny ze stabilizacją inflacji na poziomie celu w średnim okresie, Rada Prezesów podjęła decyzję o miesięcznym tempie zakupów netto w wysokości 40 mld euro w drugim kwartale i 30 mld euro w trzecim kwartale w ramach programu zakupu aktywów (APP), podał EBC.

"Począwszy od października 2022 r., Rada Prezesów będzie utrzymywać zakupy aktywów netto w ramach APP w miesięcznym tempie 20 mld euro tak długo, jak będzie to konieczne dla wzmocnienia akomodacyjnego wpływu jej stóp procentowych. Rada Prezesów oczekuje, że zakupy netto zakończą się na krótko przed rozpoczęciem podnoszenia kluczowych stóp procentowych EBC" - czytamy w komunikacie.

Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania banków i dbać o to, by zapadalność operacji TLTRO III nie utrudniała sprawnej transmisji polityki pieniężnej.

"Zgodnie z zapowiedzią oczekuje, że specjalne warunki obowiązujące w ramach TLTRO III zakończą się w czerwcu przyszłego roku" - podał EBC.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 czasu środkowoeuropejskiego, podano także.

(ISBnews)