Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%. EBC w oparciu o zaktualizowaną ocenę i uwzględniając niepewne otoczenie, skorygowała harmonogram zakupów w ramach APP na najbliższe miesiące. W związku z wojną na Ukrainie Rada Prezesów podjęła decyzję o przedłużeniu kredytu repo dla banków centralnych Eurosystemu (EUREP) do 15 stycznia 2023 r.

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

"Miesięczne zakupy netto w ramach APP wyniosą 40 mld euro w kwietniu, 30 mld euro w maju i 20 mld euro w czerwcu. Kalibracja zakupów netto na trzeci kwartał będzie uzależniona od danych i będzie odzwierciedlać zmieniającą się ocenę perspektyw" - czytamy w komunikacie.

"Wszelkie korekty kluczowych stóp procentowych EBC będą miały miejsce jakiś czas po zakończeniu zakupów netto dokonywanych przez Radę Prezesów w ramach APP i będą stopniowe. Kierunek kształtowania się podstawowych stóp procentowych EBC będzie nadal wyznaczany przez perspektywiczne wytyczne Rady Prezesów oraz przez jej strategiczne zobowiązanie do ustabilizowania inflacji na poziomie dwóch procent w średnim okresie. W związku z tym Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnych poziomach do czasu, gdy zobaczy, że inflacja osiągnie poziom 2% na długo przed końcem horyzontu projekcji i trwale przez resztę horyzontu projekcji, oraz uzna, że rzeczywisty postęp w zakresie inflacji bazowej jest wystarczająco zaawansowany, aby zapewnić stabilizację inflacji na poziomie 2% w średnim okresie" - podał EBC.

Reklama

W pierwszym kwartale 2022 roku Rada Prezesów prowadzi zakupy aktywów netto w ramach PEPP w tempie niższym niż w poprzednim kwartale. Zaprzestanie zakupów aktywów netto w ramach PEPP z końcem marca 2022 roku, podano także.

"Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania banków i dbać o to, by zapadalność operacji w ramach trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) nie utrudniała sprawnego przekazywania polityki pieniężnej" - czytamy dalej.

"W związku z wysoce niepewnym otoczeniem spowodowanym rosyjską inwazją na Ukrainę oraz ryzykiem regionalnych skutków ubocznych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na rynki finansowe strefy euro, Rada Prezesów podjęła decyzję o przedłużeniu kredytu repo dla banków centralnych Eurosystemu (EUREP) do 15 stycznia 2023 r. EUREP będzie zatem nadal uzupełnieniem regularnych uzgodnień dotyczących zasilania banków centralnych spoza strefy euro w płynność w euro. EUREP będzie zatem nadal uzupełniać regularne porozumienia w sprawie zasilania banków centralnych spoza strefy euro w płynność w euro. Razem tworzą one kompleksowy zestaw mechanizmów awaryjnych służących zaspokajaniu ewentualnego zapotrzebowania na płynność w euro w razie wystąpienia poza strefą euro zaburzeń rynkowych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na sprawne przekazywanie polityki pieniężnej EBC. Wnioski banków centralnych spoza strefy euro o indywidualne linie płynnościowe w euro będą oceniane przez Radę Prezesów indywidualnie dla każdego przypadku" - podsumowano.